Raport oddziaływania na środowisko – Kiedy jest potrzebny?

Raport oddziaływania na środowisko Poznań

Planujesz dużą inwestycję? Jeśli może ona wpływać na środowisko potrzebna Ci jest decyzja środowiskowa, którą zdobędziesz po złożeniu odpowiedniego wniosku. Z wnioskiem wymagany jest raport oddziaływania na środowisko Poznań.  Ale co to znaczy inwestycja, która może wpływać na środowisko? Skąd wziąć odpowiednie wnioski? Odpowiedzi znajdziesz czytając artykuł.

Inwestycja która może wpływać na środowisko

Żeby dowiedzieć się, kiedy należy się ubiegać o decyzję środowiskową i inne pozwolenia warto sięgnąć do samego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku. Dotyczy ono przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie oddziaływać na środowisko. Możemy tam znaleźć pełną listę przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej. Poniżej kilka z nich:

  • instalacje do zbierania i przetwarzania odpadów,
  • zabudowa przemysłowa, usługowa bądź inna o powierzchni minimum 1 ha,
  • budowa ujęcia wody,
  • farmy fotowoltaiczne,
  • fermy drobiu,
  • inwestycje związane z infrastrukturą drogową i kolejową.

Jak już powiedzieliśmy, to tylko kilka przykładów, dlatego warto zapoznać się z całym rozporządzeniem.

Skąd wziąć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Po wniosek, należy udać się do odpowiedniego organu administracyjnego. Przeważnie jest to wójt, burmistrz lub prezydent. Decyzja środowiskowa Poznań może zostać wydana przez różne organy, w zależności od konkretnej sytuacji. W przypadku inwestycji, które zawsze znacząco będą oddziaływać na środowisko zgodę wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Do takich przedsięwzięć zaliczamy: drogi, składowiska odpadów promieniotwórczych, instalacje przemysłowe ropy i produktów naftowych, substancji chemicznych, a także gazu; napowietrzne linie elektroenergetyczne, sztuczne zbiorniki wodne, jak i obiekty jądrowe. Do starosty należy zwrócić się w sytuacji scalania, podziału, a także wymiany gruntów. Przy niektórych inwestycjach należy udać się do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

decyzja środowiskowa Poznań

Raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko Poznań składa się wraz z wnioskiem o decyzję środowiskową. Powinien on zawierać informacje pozwalające na analizę wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność.