Czym zajmuje się komornik? Czy tylko przejmuje mienie?

komornik Gdynia

Wielu ludziom komornik Gdynia kojarzy się jedynie z bezwzględnym człowiekiem, który w najgorszym momencie przychodzi i przejmuje czyjeś mienie. Może chodzić o sprzęt AGD, samochód, meble, a nawet całą nieruchomość. Jednak komornik w rzeczywistości najczęściej działa dla drugiej osoby, wierzyciela, który kiedyś coś pożyczył, a dziś chce to odzyskać, ale na własną rękę nie ma możliwości.

Gwarant wykonalności wyroku – komornik Gdynia

Komornik sądowy jest gwarantem wykonalności wyroku. O jaki wyrok chodzi? Początkowo wierzyciel najczęściej próbuje odzyskać zapłatę na własną rękę. Następnie korzysta z pomocy firmy windykacyjne. Jednak gdy nie udaje się wyegzekwować zapłaty od dłużnika, sprawa trafia do sądu, a następnie, najczęściej na drogę postępowania komorniczego. W takim wypadku, przymusową egzekucją długu zajmuje się właśnie gwarant wykonalności wyroku, czyli komornik sądowy. Wiele osób nie lubi komorników. Jednak warto zauważyć, że długi nie biorą się same. Jeśli ktoś zdecydował się na wzięcie kredytu czy pożyczenie pieniędzy od osoby prywatnej, to powinien odpowiedzialne podejść do spłaty długu. Odpowiedzialność za swoje decyzje najlepiej wziąć jak najszybciej.

skuteczny komornik Gdynia

Co może komornik?  

Komornik Gdynia to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest dążenie do ściągnięcia z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Prawidłowo mówiąc jest to prowadzenie egzekucji sądowej. W ramach postępowania komorniczego – egzekucyjnego – doprowadza on do realizacji orzeczenia sądu, czyli inaczej mówiąc, egzekwuje ustaloną kwotę pieniężną. Zastosowuje przy tym określone środki przymusu. Dzięki niemu wierzyciel może mieć pewność, że wyrok sądu się urzeczywistni. Co ważne, jeśli wierzyciel chce skorzystać z pomocy komornika, musi złożyć wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego. W takim dokumencie musi wskazać dane dotyczące dłużnika takie jak:

  • imię, nazwisko,
  • adres,
  • PESEL,
  • numer dowodu osobistego,

a także kwotę należności i sposoby jej egzekwowania. Skuteczny komornik Gdynia ma prawo prowadzić egzekucję między innymi z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, ruchomości, praw majątkowych, czy też nieruchomości. By wykonać wyrok sądowy i zająć składniki majątku, stosuje określone przepisami środki przymusu. Nawet jeśli dłużnik nie chce go wpuścić do domu, ma prawo wkroczyć w asyście policji i przeprowadzić czynności egzekucyjne.